InnoNova 70InnoNova 70 AluClip

 • neobmedzená škála farieb a homogénny vonkajší vzhľad
 • spojenie hliníkových profilov na tupo
 • kompletne päťkomorový systém
 • prevedenie vo variante stredového aj dorazového systému
 • vysoká odolnosť proti zatekaniu a infiltrácii a povrchovej kondenzácii
 • značná odolnosť proti vlámaniu
 • znamenitá ochrana proti hluku
 • štíhly exkluzívny „hliníkový“ vzhľad
 • možnosť mechanického či elektronického systému trvalého vetrania
 • tepelná izolácia plne vystužených rámov a krídiel (Uf = 1.2 W/m2K)
 • stabilizované ekologickými prísadami greenline
 
 • Opláštenie hliníkovými lištami

 • AluClip, okná opláštené hliníkovou konštrukciou, ktoré dajú plastovému oknu vzhľad hliníkových okien. S týmto systémom sa dá zrealizovať každá predstava farebného stvárnenia. Popri štandardizovanej palete farieb RAL v matnom a lesklom prevedení, eloxe a NCS samozrejme aj špeciálne farby vo svojej neohraničenej rôznorodosti.

TROCAL InnoNova 70 AluFusion

 • Opláštenie hliníkovými profilmi, zvýšenie pevnosti chránené patentom

 • TROCAL AluFusion je perfektným riešením pre všetky stavebné projekty, pri ktorých sa spája ušľachtilý vzhľad a stabilita hliníkového profilu s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami plastu. Zároveň tento systém presviedča skoro neporaziteľnou hospodárnosťou. Moderná architektúra s vysokými okennými prvkami siahajúcimi od podlažia k podlažiu sa dá prostredníctvom TROCAL AluFusion rozumne zrealizovať.

 • systém chránený patentom
 • kompletne päťkomorový systém
 • prevedenie vo variantách: dorazový (AD) systém, stredový (MD) systém
 • vynikajúca zvuková a tepelná izolácia
 • vysoká odolnosť proti povrchovej kondenzácii
 • zreteľné línie aj z interiéru – bez zasklievacích líšt
 • funkčný hliníkový profil preberá statickú funkciu v profile krídla
 • skoro neobmedzené možnosti farebného stvárnenia
 • stabilizované ekologickými prísadami greenline
 • plne recyklovateľné