O firme

 • Spoločnosť TriAl Trnava, s.r.o. je obchodná, výrobná a strojárensky stavebná spoločnosť zameraná na výrobu, dodávku a montáž výplní stavebných otvorov. V priebehu svojej činnosti sme si vybudovali stabilné postavenie na slovenskom stavebnom trhu.
 • V súčasnosti máme za sebou veľa realizácií stavieb na celom území u nás aj v zahraničí. Spolupracujeme s významnými investičnými, obchodnými a stavebnými spoločnosťami a v rámci technickej prípravy jednotlivých projektov stavebných diel spolupracujeme s architektmi a projektantmi pri tvorbe jednotlivých projektov stavebných diel.

 • Technická podpora

 • Spoločnosť TriAl Trnava, s.r.o. vlastní kvalitné hardwarové a softwarové vybavenie pre technickúa projekčnú prípravu svojej dodávateľskej činnosti, vlastné dve výrobné linky na spracovávanie dodávaných produktov, zabezpečovaciu technológiu pre vykonávanie montáže dodávaných produktov a má vlastnú osobnú a nákladnú dopravu.
 
 • Certifikáty

 • Všetky výrobky v rámci dodávateľskej činnosti spoločnosti TriAl Trnava, s.r.o., sú certifikované v spoločnosti
  „Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Autorizovaná osoba MVRR SR, registračné číslo č. CIS 04/2002,
  Studená č. 3, 826 34 Bratislava 29“ alebo v spoločnosti „Lignotesting, a.s., Autorizovaná osoba MVRR SR
  registračné číslo CIS 02/1998, Technická 5, 821 04 Bratislava 2“ alebo v spoločnosti „Fires spol. s r.o.,
  Autorizovaná osoba registračné číslo SK 01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce“.
 • Exteriérové hliníkové zasklené okná s požiadavkami na bezpečnosť proti násilnému vniknutiu z hliníkového
  profilového systému HUECK majú v rámci dodávateľskej činnosti spoločnosti TriAl Trnava, s.r.o. certifikát
  Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky.