Sekcionálne brány


 
 • Pohodlnejší vjazd do garáže a viac miestapred garážou a v garáži 

 • Sekcionálne brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži a pred garážou. Dodatočne je možné sekcionálne garážové brány zabudovať do každého otvoru garáže, poskytujú väčšiu šírku prejazdu a sú optimálne utesnené.
 • Pre každú montážnu situáciu 

 • Tvar otvoru garáže nehrá žiadnu úlohu. Je jedno, či je pravouhlý, skosený, so segmentovým alebo polkruhovým oblúkom – sekcionálna brána sa hodí vždy.
 

 
 • Širší prejazd

 • Pri starých výklopných bránach je vjazd a výjazd často záležitosťou milimetrov. Šírka prejazdu, ktorá je pri sekcionálnych bránach rozšírená až o 14 cm, umožňuje oveľa pohodlnejšie zaparkovanie aj modernými, širšími osobnými automobilmi a automobilmi typu SUV.
 
 
 • Odolná aj voči trvalej vlhkosti

 • Plastová päta zárubne s výškou 4 cm, odolná voči krehnutiu, trvalo chráni Vašu bránu pred možnou koróziou a v porovnaní s riešeniami konkurencie aj pri trvalej vlhkosti. Päta zárubne kompletne obkolesuje zárubňu v priestore ohrozenom koróziou. Len to je účinnou dlhodobou ochranou. Spolu s podlahovým tesnením brány vytvára päta zárubne aj opticky vydarené zakončenie.

 
 • Termické oddelenie zárubne a stavebného telesa

 • Vždy vtedy, keď je garáž integrovaná v dome, odporúča sa dobre zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU. Čierny plastový profil jednoducho montovaný spolu so zárubňou brány sa stará o termické oddelenie zárubne a muriva a zlepšuje izoláciu až o 15 %*. Voliteľné pripojenie zárubne ThermoFrame obdržíte pre všetky sekcionálne brány Hörmann.
 
 
 • Integrované dvere bez vysokého prahu

 • Pre jednoduchý prechod osôb do Vašej garáže odporúčame integrované dvere. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili Vašu bránu. Prah z ušľachtilej ocele je v strede vysoký iba 10 mm a na okrajoch 5 mm. To uľahčuje rejazd a znižuje riziko zakopnutia.

 
 • Rovnomerne rozdelené s neviditeľnými prechodmi lamiel

 • Garážové brány Hörmann sa vyznačujú rovnako vysokými lamelami s presne lícujúcimi rozdeleniami prelisov, resp. rovnomernými rozdeleniami kaziet. Lamely sú tak perfektne tvarované, že prechody v uzatvorenom stave prakticky nie je možné vidieť. Porovnajte si to.Na požiadanie obdržíte aj praktické vedľajšie dvere so vzhľadovo rovnakým usporiadaním prelisov ako na sekcionálnej garážovej bráne. Dôkaz vysokej kvality výroby konštrukčných prvkov Hörmann.
 
 
 • Harmonický celkový dojem

 • Perfektný vzhľad brány vzniká vďaka mnohým, malým detailom: napríklad vďaka prekladovým vyrovnávacím clonám (1) a bočným zárubniam (2). Vo firme Hörmann obdržíte tieto konštrukčné prvky sériovo s rovnakým vzhľadom ako lamely brány s bielou povrchovou úpravou Woodgrain.
 • Farebne vhodné obloženia zárubne - pre brány s povrchovými úpravami Silkgrain alebo Decograin a tiež pre farebné brány dostanete podľa výberu vhodné obloženia zárubne (2) v povrchovej úprave a farbe krídla brány. Prekladová vyrovnávacia clona (1) je vo firme Hörmann vždy vzhľadovo rovnaká ako brána. Tak sa všetko k sebe hodí.


Sekcionálne brány do boku

 • Do boku posuvná sekcionálna brána ponúka mnoho výhod:

 • 1. Veľa miesta pod stropom garáže
 • Vďaka bočnému otváraniu brány ostáva strop garáže neobmedzene využiteľný. Takto tam môžete uschovať napr. surf alebo kanoe. Výhodou konštrukcie do boku posuvnej sekcionálnej brány je možnosť použitia aj pri náročných montážnych situáciách, ako napríklad strešné zošikmenia.
 

 • 2. Rýchly prístup do garáže
 • Pri novej do boku posuvnej sekcionálnej bráne je sériovo k dispozícii takzvaná funkcia integrovaných dverí. To znamená, že bránu môžete otvoriť iba čiastočne, aby ste sa dostali rýchlejšie do garáže. Je pritom jedno, či je brána vyhotovená ako ručne ovládaná alebo s pohonom. Je to praktické a skracuje sa tým doba čakania, ak chcete z garáže vytiahnuť napr. iba Váš bicykel.
 • Vedľa umiestnený katalóg poskytuje obsiahle informácie a Váš partner Hörmann Vám prirodzene poradí individuálne.

 
 

 • Dvojité vodiace kladky

 • Panely vypenené polyuretánom s hrúbkou 42 mm sú hore bezpečne a presne vedené stabilnými, dvojitými vodiacimi kladkami a dole v zaoblenej podlahovej lište. Vďaka konštrukcii otvorenej na obidvoch koncoch je možné podlahovú lištu jednoducho vyčistiť.
 
 • Ochrana proti privretiu prstov z vonkajšej a vnútornej strany

 • Tvar článkov brány optimálne prispôsobený lamelovým prechodom a závesy zabraňujú neúmyselnému privretiu prstov.

  Dvojitá vypínacia automatika - Spoľahlivá vypínacia automatika je účinná nielen pri otváraní, ale aj pri zatváraní brány. Pri neočakávaných prekážkach v oblasti otvárania a na vedení popri stene sa brána okamžite zastaví. Osoby sa tak chránia pred poraneniami, vozidla alebo predmety sa nepoškodia.
 
 • Vyšší komfort s automatickým čiastočným otvorením

 • Pre prechod osôb je možné do boku posuvné sekcionálne brány otvárať rýchlo a jednoducho a tiež iba čiastočne. Do Vašej garáže sa takto dostanete rýchlejšie, aby ste si napríklad vytiahli bicykel.Pri bránach s pohonom je možné šírku pre prechod osôb nastaviť individuálne. Obsluha sa realizuje prostredníctvom Vášho ručného vysielača alebo voliteľným madlom brány s rádiovým modulom.